Myśląc o instalacji zestawu do gromadzenia wody deszczowej na początku trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie do czego będzie służył. Jakie zastosowanie będzie miała woda, która zostanie zebrana. Możemy jej używać do: ręcznego lub automatycznego podlewania ogrodu, albo...

read more