Dofinansowanie na deszczówkę w Łodzi, Warszawie i okolicach

by | sty 30, 2023 | Dofinansowanie, Koszty, Naziemne, Zbiorniki

Dofinansowanie na zbieranie deszczówki dla warszawiaków.

Dotacja na realizację inwestycji w postaci systemów do gromadzenia deszczówki na terenie m.st. Warszawy jest wciąż do uzyskania. Program

zgodnie z uchwałą Miasta Stołecznego Warszawy dotyczy inwestycji realizowanych w tym roku. Jednak wnioski można składać tylko do 31 marca 2023. Pozostało zatem niewiele czasu na uzyskanie środków na dofinansowanie, które pochodzą z budżetu m.st. Warszawy.

Wnioski przyjmowane są do wyczerpania budżetu więc warto już dziś sięgnąć po dotacje.

Zaufaj profesjonalistom. Skutecznie pomogliśmy dziesiątkom naszych klientów.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Uchwała przewiduje przekazanie pieniędzy zarówno osobom fizycznym jak również wszystkim innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. Dokument dokładnie precyzuje kto może ubiegać się o dotację.

Jak duże dofinansowanie możemy uzyskać?

Urząd miasta Warszawa zwraca do 80% kosztów kwalifikowanych, dla osób fizycznych jest to nie więcej niż 4 000 zł.

Górna granica dla pozostałych objętych uchwałą podmiotów wynosi aż 10 000 zł. Oznacza to, ze przy niewielkiej inwestycji można zrealizować projekt budowy instalacji do zatrzymania wód opadowych i roztopowych.

Na co konkretnie jest dofinansowanie?

W ramach inwestycji dofinansowane mogą zostać w szczególności koszty zakupu i montażu: zbiorników retencyjnych podziemnych lub naziemnych, studni chłonnych, skrzynek i tuneli rozsączających czy też rur drenarskich.

Czego nie będziemy mogli rozliczyć?

Dotacja nie jest udzielana na pokrycie kosztów urządzeń lub instalacji służących do nawadniania/podlewania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody, np. pomp wraz z akcesoriami, instalacji hydroforowych, węży ogrodowych, zraszaczy, linii kroplujących.

Co zrobić, aby uzyskać dofinansowanie?

Najlepiej zgłosić się do nas!

Naszym klientom bezpłatnie pomagamy przejść przez całą procedurę uzyskania dotacji.

Jeżeli jednak zdecydują się Państwo działać samodzielnie warto zacząć od sprawdzenia czy dotacja Wam przysługuje.

Jeżeli tak, to w pierwszej kolejności należy poprawnie wypełnić właściwy wniosek i złożyć go w Biurze Ochrony Środowiska. Błędnie wypełniony wniosek skutkuje wydłużeniem procedury a to może wiązać się z przekroczeniem maksymalnego terminu określonego w ustawie i nieuzyskaniem dofinansowania.

Kolejne kroki to podpisanie umowy, podczas spotkania w Urzędzie Miasta i finalnie zrealizowanie inwestycji.

Dofinansowanie w gminach podwarszawskich.

W tym roku szczęście uśmiechnie się do mieszkańców gmin:

Piaseczno

Dofinansowanie 5 000 zł dla osób fizycznych i 10 000 zł dla pozostałych podmiotów. 

Izabelin

Dofinansowanie do 4 000 zł

Zielonka

Dofinansowanie do 3 500 zł

Józefów

Dofinansowanie do 1 500 zł

Michałowice

Dofinansowanie skromne, bo tylko do 900 zł

Co zrobić, aby uzyskać dofinansowanie?

Najlepiej zgłosić się do nas!

Naszym klientom bezpłatnie pomagamy przejść przez całą procedurę uzyskania dotacji 🙂

Tylko od 13 lutego do 23 marca przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie w Łodzi.

ZbieraMY deszczówkę.

To dofinansowanie dotyczy przedsięwzięć obejmujących systemy do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych, w celu ochrony łódzkich zasobów wodnych.

Zestaw podziemny JFC

Zestaw podziemny do zbierania deszczówki

Dotacje wykorzystane mogą zostać na: zakup zbiorników na deszczówkę wraz z instalacją do podłączenia do rynny, stworzenie systemów bioretencji, wykonanie nawierzchni przepuszczalnych oraz systemów nawadniania. Łodzianie mogą liczyć na dotację w wysokości 80% poniesionych kosztów koniecznych, nie więcej niż 10 tys. złotych. Wysokość środków przeznaczonych na realizacją zadania w roku 2023 wynosi 300 tys. złotych.

Uwaga: Dofinansowanie ma formę konkursu!

Więcej informacji na stronie UM w Łodzi.

https://uml.lodz.pl/ekoportal/klimat/woda/przeciwdzialamy-suszy/dotacja-miejska-mala-retencja/

Zaufaj profesjonalistom. Skutecznie pomogliśmy dziesiątkom naszych klientów.

0 Comments