Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni w województwie łódzkim

by | lut 7, 2023 | Dofinansowanie, Koszty, Naziemne, Zbiorniki

Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi dotuje do 50 % kosztów kwalifikowanych budowy przydomowej oczyszczalni, nie więcej niż 7.000 zł.

Głównym celem tego programu jest wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie Oczyszczalnia biologiczna banner uslugirealizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

NABÓR WNIOSKÓW 06.02.2023 r. – 31.03.2023 r. – lub do wyczerpania środków, więc warto już dziś sięgnąć po dotacje.

Zaufaj profesjonalistom. Skutecznie pomogliśmy dziesiątkom naszych klientów.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Regulamin przewiduje, że o dofinansowanie mogą ubiegać się:

  1. Osoby fizyczne – właściciele, współwłaściciele budynków mieszkalnych w tym na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonych na terenie województwa łódzkiego,
  2. Nieruchomości na terenie, których realizowane jest Zadanie winny znajdować się na terenach, na których w okresie minimum 3 lat od złożenia wniosku o dotację nie przewiduje się budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej
     

Jakie wydatki można będzie rozliczyć?

  1. zakup z dostawą materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
  2. wykonanie robót budowlano – montażowych przydomowej oczyszczalni ścieków.

Czego nie będziemy mogli rozliczyć?

Za koszty niekwalifikowane uznaje się:

  1. Koszty opracowania dokumentacji projektowej dotyczące wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków,
  2. Koszty nadzoru,
  3. Opłaty geodezyjne

Co zrobić, aby uzyskać dofinansowanie?

Najlepiej zgłosić się do nas!

Naszym klientom bezpłatnie pomagamy przejść przez całą procedurę uzyskania dotacji.

Jeżeli jednak zdecydują się Państwo działać samodzielnie warto zacząć od sprawdzenia czy dotacja Wam przysługuje.

Jeżeli tak, to w pierwszej kolejności należy poprawnie wypełnić właściwy wniosek. Wnioski w wersji papierowej składane są w siedzibie Funduszu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź

Link do wniosku znajduje się tutaj:

Natomiast oczywiście jest mały haczyk. Otóż wymaganymi załącznikami do wniosku są dokumenty, których otrzymanie z urzędów zajmuje klika tygodni. Zatem żeby zdążyć ze złożeniem wniosku należy właściwie przystąpić do prac niezwłocznie. Zachęcamy Was do szybkich decyzji.

0 Comments