Nie zawsze woda użyta to woda stracona.

Urządzenia do zbierania „wody szarej”
z umywalki, wanny lub prysznica.

Każdy z nas zużywa około 140 litrów wody dziennie. Aż 50 % to woda, którą możemy odzyskać i wykorzystać ponownie do spłukiwania toalet.
W naszej ofercie znajdują się urządzenia do zbierania „wody szarej” z umywalki, wanny lub prysznica, jej oczyszczenia i przygotowania do ponownego użycia w toalecie lub w zależności od zastosowanego stopnia filtracji, do podlewania czy także prania.
Produkty, które proponujemy mogą mieć zastosowanie w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych lub budynkach użyteczności publicznej.

Naszym klientom gwarantujemy wsparcie w finansowaniu tych przedsięwzięć, a także usługi doświadczonych instalatorów. 

Odzysk wody szarej banner 3
AQUALOOP Schemat instalcji wody szarej

Pytanie brzmi: czy warto spłukiwać toalety wodą pitną?

Rozwiązanie AQUALOOP to nawet 200 litrów odzyskanej wody dziennie.

Woda szara dopływająca z pryszniców, wanien, umywalek oraz pralki, zanim trafi do komory bioreaktora (pkt. 1) est wstępnie filtrowana przez wysoko wydajny filtr PURAIN, w tym momencie zachodzi separacja cząstek stałych – zawieszonych.
W późniejszych etapach woda szara jest poddana procesowi ultrafiltracji za pomocą membran systemu AQUALOOP (pkt. 3), jest to najistotniejszy krok działania całego systemu który umożliwia uzyskanie wody o wysokim standardzie. Oczyszczona woda kierowana jest do zbiornika wody czystej (pkt. 2) skąd pobierana jest później na instalację wewnątrz budynku. Jednostką która zasili urządzenia jest centrala (pkt. 5), która podczas swojej pracy jest w stanie dostarczyć czystą wodę do punktów takich jak toaleta, pralka czy nawet zraszacz ogrodowy. Jeżeli wody oczyszczonej zabraknie w zbiorniku, wówczas układ przestawi się na pracę z wodą wodociągową nie powodując przerw podczas pracy.

check 5

Troska o środowisko

Nasze rozwiązania to przyszłość racjonalnej gospodarki zasobami wody. To przede wszystkim wkład każdego z naszych klientów w poprawę sytuacji w swoim najbliższym otoczeniu.

check 5

Edukacja kolejnych pokoleń

Nasi klienci, dzięki zastosowanym rozwiązaniom, promują świadomość ekologiczną i ustalają nowe, lepsze standardy w podejściu do środowiska.

check 5

Oszczędności

Systemy zagospodarowania wody szarej generują potężne oszczędności w opłatach za odbiór ścieków.