Własne ujęcie wody to niezależność

Kompleksowe wykonanie własnych ujęć wody opartych o studnie głębinowe

Nasza firma w ramach świadczonych usług oferuje kompleksowe wykonanie własnych ujęć wody opartych o studnie głębinowe. Studnia głębinowa wiercona do głębokości 30 metrów nie wymaga żadnych urzędowych pozwoleń. Mając własne źródło wody uniezależniacie się Państwo od instytucjonalnych dostawców i co równie ważne wodę pozyskujecie całkowicie za darmo! Woda staje się coraz częściej towarem deficytowym czego nieuchronną konsekwencją będą podwyżki jej ceny.

Dysponujemy odpowiednią kadrą doświadczonych pracowników i sprzętem gwarantującym profesjonalne wykonanie usługi.

Studnia głębinowa
AQUALOOP Schemat instalcji wody szarej

Postaw na wodę ze studni głębinowej czystą jak łza

Oferta wiercenia studni głębinowych obejmuje:

  • Badanie terenu pod kątem obecności złóż wodonośnych i ich wielkości nowoczesną metodą elektrooporową. Z naszego doświadczenia wynika, że jest to najdokładniejsza obecnie metoda i co ważne całkowicie bezinwazyjna.

  SPRAWDŹ NA CZYM POLEGA METODA

  • Wykonywanie odwiertów studni głębinowych o różnych głębokościach i średnicach metodą płuczkową
  • Profesjonalny dobór i montaż pomp głębinowych oraz instalacji wodociągowych

  SPRAWDŹ JAK DOBRAĆ POMPĘ

  • Badanie jakości uzyskanej wody

  ZOBACZ JAK MOŻNA POPRAWIĆ JAKOŚĆ WODY

  • Regularne przeglądy i konserwację studni głębinowych w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa i sprawność

Od czego warto zacząć?

Na początku należy się zastanowić jakie mamy potrzeby i jaką studnię chcemy mieć. Napewno jedną z istotniejszych rzeczy jest planowane zapotrzebowanie na wodę.

Jakie są rodzaje studni?

Studnie możemy podzielić z uwagi na wiele parametrów.

 • Głębokość
    –  płytkie do 25 m
    –  głębokie powyżej 25 m
 • Średnicę
     – małośrednicowe
     – wielkośrednicowe
 • Sposób wykonania:
    –  kopane
    –  wiercone tzw. głębinowe
    –  wbijane, wkręcane tzw. studnie abisyńskie
 • Konstrukcję:
     – obudowane
     – nieobudowane
 • Ze względu na obecność filtra:
     – filtrowe
     – bezfiltrowe

Z praktyki wiemy, że większość dobrej jakości złóż wodonośnych znajdujemy do głębokości 30 – 40 metrów.

W jakim miejscu na działce powinna być studnia?

To kolejny istotny aspekt jaki powinniśmy uwzględnić. Niezależnie od walorów estetycznych czy tez wkomponowania studni w zagospodarowany już ogród powinniśmy brać pod uwagę istniejące przepisy, które regulują i nieco ograniczają naszą swobodę w wyborze miejsca.

Planując miejsce odwiertu należy zachować następujące odległości:

 • minimum 7,5 m od rowu przydrożnego,
 • minimum 5 m od granicy działki,
 • 15 m od szamb, osadnika gnilnego czy kompostowników,
 • minimum 30 metrów od oczyszczalni z drenażem rozsączającym ścieki.

Czy coś jeszcze jest istotne?

Jeżeli pompa głębinowa ma zasilać wodą budynek ważną rzeczą jest właściwe dobranie zbiornika bilansującego ciśnienia w instalacji. Dobór właściwego hydroforu powinien być skorelowany z parametrami pompy oraz całej instalacji wodociągowej.

Jedna zasada jest prosta – im większy zbiornik hydroforowy tym rzadziej będzie włączała się pompa głębinowa.

Ile to wszystko kosztuje?

Jak mamy zebrane wszystkie parametry można dokonać indywidualnej wyceny. Wszystko zależy od decyzji jakie elementy będzie zawierać system oraz na jakiej głębokości będzie złoże wodonośne na naszej działce.

Koszt kompletnych instalacji zwykle zaczyna się od kilkunastu tysięcy złotych. Przy obecnych cenach wody i powiązanych z jej użyciem kosztów ścieków, własna studnia to wciąż opłacalna inwestycja, zwłaszcza jeżeli tą woda podlewamy tez ogródek.

Dodatkowo mając własne ujęcie nie musimy respektować coraz częściej ogłaszanych restrykcji w używaniu wody.

W ubiegłym roku ponad kilkadziesiąt gmin w całym kraju wprowadziło ustawowy zakaz korzystania z wody wodociągowej do podlewania trawników, sadów, ogródków, mycia samochodów oraz napełniania basenów, oczek wodnych. Zakazy obowiązują w okresach niskich stanów wód podziemnych i suszy.

Jako firma Aquasafe zapewniamy również fachowe doradztwo w zakresie doboru najlepszej technologii i urządzeń peryferyjnych w waszych instalacjach dostosowanych do Państwa potrzeb (hydrofory, stacje uzdatniania, filtry) oraz pomagamy w uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń i certyfikatów. Nasi specjaliści za każdym razem indywidualnie podchodzą do realizacji Państwa potrzeb.

Gwarantujemy szybki czas realizacji zamówień oraz konkurencyjne ceny. Naszym priorytetem jest zadowolenie klientów i dostarczenie im usług na najwyższym poziomie.