Studnie i pompy głębinowe

by | mar 20, 2023 | Studnie, Uncategorized

W naszej ofercie znajdą Państwo kompleksową usługę dotyczącą wiercenia studni głębinowych.

Począwszy od zastosowania profesjonalnych metod badań geofizycznych lokalizujących źródła wody na działce, poprzez wykonanie odwiertów i dobranie odpowiedniej pompy głębinowej.

Czy warto mieć własne ujęcie wody?

Przed podjęciem decyzji warto upewnić się czy na terenie naszej działki jest dostępne złoże wodonośne o właściwej wielkości.

Ustalenie miejsca odwiertu można dokonać nią wiele sposobów jednak niektóre z nich są bardzo kosztowne bo w praktyce wymagają wykonania kilku odwiertów.

Przy kosztach za metr odwiertu wahających się w przedziale 260 – 400 zł za metr  warto precyzyjnie sprawdzić, czy i gdzie mamy wodę na działce.

Posiadanie własnego ujęcia oprócz oszczędności pieniędzy dodatkowo uniezależnia nas od wodociągów i ewentualnych awarii czy braków w dostawie wody.

Czy opłaca się własna studnia?

Pomimo że koszt budowy studni jest dość wysoki, bo wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, to wbrew pozorom taka inwestycja może być opłacalna.

Bardzo podobne a często wyższe koszty wiążą się z wykonaniem przyłącza wodociągowego.

Główna różnica polega na kosztach eksploatacji.

W dobie ciągłych podwyżek cen wody i ścieków korzystanie z własnego ujęcia jest całkowicie darmowe.

W domu jednorodzinnym darmowa woda ma tym większe znaczenie, że jest ona potrzebna także do podlewania ogrodu czy mycia samochodów.

Jest to ważne zwłaszcza teraz, gdy wciąż zmieniają się taryfy na wodę i ścieki.

Symulacje wskazują, że do połowy 2023 roku gospodarstwa domowe będą płacić za wodę średnio 3,19 zł/m3 a za ścieki 6,43 zł/m3. Dla pozostałych odbiorców cena wody wynosi 5,52 zł/m3, a cena ścieków 12,04 zł/m3

Badanie ERT – najlepszy sposób na zlokalizowanie wody i studni głębinowej.

Tomografia Elektrooporowa (ERT ang. Electrical Resistivity Tomography) jest najdokładniejszą z metod elektrooporowych.

Badanie jest dość proste w wykonaniu i ze względu na szeroki zakres zastosowań jest obecnie jedną z najbardziej popularnych metod geofizycznych – geoelektrycznych.

Nasza firma świadczy takie usługi na terenie całego kraju.

Stosujemy do badania wysokiej klasy sprzęt pomiarowy

Automatic Resistivity System [GF Instruments]
Multifunctional data acquisition system Phoenix Geophysics
Multifunctional geophysical current source transmitter [Phoenix Geophysics Ltd]

Jak wygląda badanie ERT?

Badanie polega na pomiarze oporności gruntów.

W praktyce nasi pracownicy selekcjonują fragment działki przeznaczony do badania. Następnie układamy na odcinkach kilkusetmetrowych kable z elektrodami, które rozmieszczamy nie częściej niż co 5 metrów.

Elektrody połączone są ze sobą i aparaturą pomiarową za pomocą wielożyłowego przewodu. Umożliwia on jednoczesną rejestrację na wielu kanałach. Rozstaw elektrod wzdłuż profilu zależny jest od jego długości, charakteru pomiarów oraz oczekiwanej głębokości akwizycji danych.

Seria pomiarów wykonywana jest na podstawie automatycznego doboru kombinacji 4 elektrod, spośród wszystkich podłączonych do kabla. Dobór ten musi być jednak zgodny z zadanym typem układu pomiarowego [Wennera, Schlumbergera, dipolowo-osiowym, trój- i dwuelektrodowy].

Urządzenie pomiarowe wytwarza sztuczne pole elektryczne i poprzez elektrody zbierane są dane o oporności warstw występujących w gruncie w badanej przestrzeni.

Jesteśmy wstanie wykonać model warstw gruntu sięgający do 75 metrów głębokości.

Badanie wykrywa warstwy wodonośne jednoznacznie wskazując miejsca odwiertów

Niezbędne formalności związane z wierceniem studni

Wiercenie studni głębinowej na prywatnej działce wymaga dopełnieniu kilku formalności urzędowych. W niektórych przypadkach niezbędne będzie bowiem uzyskanie tzw. Pozwolenia wodnoprawnego. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy głębokość ujęcia wód podziemnych będzie większa niż 30 m, a jego wydajność przekroczy 5,0 m³/h.

W praktyce typowe gospodarstwo domowe nie osiąga takich parametrów

W świetle najnowszych przepisów nie musimy uzyskiwać pozwolenia na wiercenie takiej studni.

Należy jednak przestrzegać zasad określonych w prawie budowlanym, a dokładnie rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie.

Głównie dotyczy to zachowania odpowiednich odległości wyznaczając lokalizacje studni

 • minimum 5 m od granicy nieruchomości oraz od studni wspólnej na granicy dwóch    działek,
 • minimum 7,5 m od osi rowu przydrożnego,
 • co najmniej 15 m od budynków inwentarskich, silosów, szczelnych zbiorników na gnojowicę oraz szamba
 • co najmniej 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu, jeżeli są one uprzednio oczyszczane biologicznie,
 • minimum 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

Jaką pompę do studni głębinowej wybrać?

Pompa głębinowa to najważniejszy element instalacji wodnej.

Właściwie dobrana zagwarantuje nam wieloletnia bezawaryjną pracę.

Jednym z pierwszych parametrów w oparciu o jaki stworzone są typoszeregi pomp głębinowych jest ich średnica.

Należy zwracać na to baczną uwagę, aby nie popełnić dość powszechnego błędu polegającego na zakupie pompy, która nie zmieści się do otworu studziennego.

Poniżej typowe średnice dostępne na rynku określane w calach i ich wartość w milimetrach.

 • pompa 2″ ma średnicę 50 mm,
 • pompa 2,5″ ma średnicę 66 mm
 • pompa 3″ ma średnicę 74 -78 mm,
 • pompa 3,5″ ma średnicę 90 mm,
 • pompa 4″ ma średnicę 99 mm,
 • Pompa 5” ma średnicę 125 mm,
 • Pompa 6” ma średnicę 150 mm.

Najmniejsze pompy głębinowe o średnicy 2″ znajdują zastosowanie w studniach o średnicy wynoszącej maksymalnie 80 milimetrów. Tak niewielki otwór nie pozwala na uzyskanie dużej wydajności, ale w przypadku niewielkich gospodarstw domowych, takie urządzenie często okazuje się wystarczające, zwłaszcza jeśli działa w połączeniu ze zbiornikiem hydroforowy.

Klasyczne studnie przydomowe zazwyczaj korzystają z pomp głębinowych o średnicy 3 i 4 cale . Dla tej grupy średnic posiadamy największy wybór urządzeń, zarówno do pracy z prądem jedno i trójfazowym. W naszej ofercie dostępne są również pompy głębinowe w formacie 2 cale, 2,5 cala oraz 3,5 cala.

Największe średnice dedykowane są zastosowaniom przemysłowym i rolniczym.

Zwykle ich dobór jest indywidualny dlatego zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy pomogą we właściwym doborze odpowiedniego dla Państwa potrzeb urządzenia.

Jak poprawnie dobrać średnice pompy do naszej rury studziennej?

Odpowiednio dobrany rozmiar  ma ogromne znacznie.

Po pierwsze pompa nie może mieć zbyt małego luzu. W skrajnych przypadkach możemy mieć problem zablokowania pompy co może skutkować jej utratą lub zablokowaniem całego odwiertu.

Jeżeli natomiast luz będzie zbyt duży i pompa będzie zbyt mała może to powodować jej nieprawidłową pracę i w konsekwencji uszkodzenie . Mniejsza średnica pompy to mniejszy płaszcz płaszcz wodny wokół silnika, który go chłodzi podczas pracy.

Optymalnie jest dobierać średnice tak, aby rozmiar pompy był o 6-12 mm mniejszy od wewnętrznej średnicy rury studziennej.

Większa różnica powinna być zachowana przy głębszych odwiertach a mniejsza może być przy płytszych. Związane jest to z większym ryzykiem odkształcenia się profilu rury przy głębokim odwiercie w trakcie eksploatacji.

0 Comments