Powiązanie nowoczesnych technologii z rolniczą praktyką

Ogrodnictwo z powodu ogromnego zapotrzebowania na wodę jak i wrażliwości na jej braki wymaga dedykowanych rozwiązań.

Wykorzystaj deszcz do nawadniania pól lub prac gospodarskich.

Zbiorniki na deszczówkę

Warto zbierać deszczówkę

Aquasafe oszczednosci banner 1

Oszczędności

Dzięki gromadzeniu wody deszczowej firma osiąga dodatkowe oszczędności i co najważniejsze będą one trwały latami.

  • mniejsze zużycie wody wodociągowej,
  • niższe opłaty za odprowadzanie ścieków,
  • niższe podatki od tzw. „deszczówki”

Każdy 1 m2 dachu = 500 Litrów wody rocznie!

Aquasafe podpisywanie umowy banner 2

Dofinansowanie

Dzięki rosnącej wiedzy i świadomości jak ważna jest racjonalna gospodarka zasobami wody dostępne są fundusze, zarówno lokalne jaki ogólnokrajowe, wspomagające budowę instalacji służących gromadzeniu wody deszczowej.

Każdy nasz klient otrzymuje wsparcie w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania.

Rolnictwo banner 780_370

Ograniczenie szkód

Własne zasoby wody to niezależność. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, można ograniczyć szkody związane z dostępnością wody w okresach suszy hydrologicznej.

Zasoby wód podziemnych odnawiają się bardzo powoli i nie można z nich korzystać w nieograniczonej skali.

Rolnictwo banner2

Systemy dla ogrodnictwa to odzysk ogromnych ilości wody.

Analizujemy, doradzamy i montujemy.

Przygotowanie rozwiązań dla rolnictwa to proces wymagający dokładnego zbadania potrzeb i specyfiki lokalizacji. To przede wszystkim możliwość zaprojektowania indywidualnych rozwiązań umożliwiających gromadzenie ogromnych zasobów wody deszczowej, którą będzie można ponownie użyć w gospodarstwie.

  • analizujemy potrzeby
  • znajdujemy optymalne rozwiązanie
  • łączymy z programami dofinansowania
  • projektujemy instalacje
  • dostarczamy urządzenia
  • nadzorujemy montaż
  • zapewniamy opiekę serwisową

Troska o środowisko

Nasze rozwiązania to przyszłość racjonalnej gospodarki zasobami wody. To przede wszystkim wkład każdego z naszych klientów w poprawę sytuacji w swoim najbliższym otoczeniu.

Edukacja kolejnych pokoleń

Nasi klienci, dzięki zastosowanym rozwiązaniom, promują świadomość ekologiczną i ustalają nowe, lepsze standardy w podejściu do środowiska.

Przewaga w gospodarstwie

Systemy zagospodarowania wody deszczowej dają możliwość kontynuowania działalności nawet w okresach suszy rolniczej.

Średniej wielkości dach to nawet 1000 zł rocznie oszczędności