Program Moja Woda znów płynie!

by | mar 22, 2021 | Dofinansowanie, Moja Woda

Z dniem 22.03.21 rusza ponownie nabór wniosków na dofinansowanie w programie Moja Woda potocznie nazywanym „dwa zero”

Przedstawię dziś po krótce jego założenia oraz w jaki sposób można wystąpić o te środki.

Dla Kogo?

Dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zagospodarowane wody opadowe nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

Na co?

Na zakup, dostawę, montaż, budowę, uruchomienie, instalacji:

  • do zebrania wód opadowych z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, czyli z dachów, chodników, podjazdów. Są to m. in. rury odprowadzające wody opadowe (bez orynnowania), wpusty, odwodnienia liniowe;
  • do zatrzymywania wód opadowych w zbiornikach podziemnych lub zbiornikach nadziemnych przy czym sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników musi wynosić minimum 2 m3 (Sprawdź nasze propozycje)
  • do zatrzymywania wód opadowych w gruncie, czyli na studnie chłonne, instalacje rozsączające i drenarskie
  • do wykorzystania zebranych wód opadowych, czyli np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody.

Ile?

Dofinansowanie ma formę bezzwrotnej dotacji w wysokości 80% kosztów inwestycji lecz nie więcej niż 5000 zł.

Jak?

Cały proces jest bardzo prosty.

1. Należy założyć Konto i zalogować się w Portalu Beneficjenta na właściwej względem inwestycji stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. (Jeśli ktoś wnioskował o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze to jest to to samo konto) Link do listy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska znajduje się tutaj

2. Na Portalu należy pobrać plik PDF i wypełnić go elektronicznie. Plik ma funkcję weryfikacji, która sprawdza poprawność jego wypełnienia.

3. Zapisany plik należy dodać w „skrzynce podawczej PDF” na Portalu Beneficjenta a także:

  • wysłać w wersji papierowej lub
  • złożyć na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Opis jak skorzystać z tej usługi znajduje się tutaj.

Każdy nasz klient otrzymuje szczegółową instrukcję jak wypełnić poszczególne pola wniosku wraz z konkretnymi wynikającymi z zamówienia kwotami

Z chwilą otrzymania przez Fundusz Ochrony Środowiska wniosku w wersji papierowej lub na skrzynkę podawczą ePUAP wniosek uznaje się za złożony. I tu ważna uwaga, inwestycja nie może być zakończona przed tym momentem. Może być rozpoczęta, natomiast ostatnia faktura musi mieć datę późniejszą niż złożony wniosek.

Teraz pozostaje już tylko realizować inwestycje i proces ten dokumentować zdjęciowo. Do rozliczenia i wystąpienia o wypłatę środków do wniosku należy załączyć między innymi:

  • dokumenty potwierdzające zakup
  • zdjęcia dokumentujące instalację
  • protokół odbioru instalacji od firmy wykonawczej lub oświadczenie o samodzielnym jej wykonaniu.

Każdy nasz klient otrzymuje szczegółową instrukcję jakie dokumenty i w jaki sposób należy przygotować do wypłaty środków.

W bieżącym naborze do rozdysponowania jest kwota 100 mln złotych. W zeszłym roku podobna kwota została wykorzystana w ciągu 3 miesięcy. W tym zainteresowanie Programem Moja Woda jest duuuużo większe więc trzeba się przygotować na to, że środków starczy najdalej do końca czerwca i nabór zostanie wstrzymany.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Dobierzemy odpowiednią instalację, pomożemy przy złożeniu i rozliczeniu wniosku a także przy instalacji wybranego zestawu.

Zapoznajcie się z naszymi ofertami w naszym Katalogu Produktów

 

 

0 Comments